پیکان

پیکان

1383، کارکرد 34000

سفید،

آخرین سری پیکان تولید شده – بسیار کم کارکرد – مشابه صفر کیلومتر – کلکسیونی – کلیه لوازم فابریک کارخانه – دفترچه ها و مدارک کارخانه موجود معاوضه با خودرو شما

تماس بگیرید